Banner

Vážení vlastníci, 

na základě zprávy od několika vlastníků Vás informujeme, že společnost 1. česká rozesílková s.r.o., IČO 08481512, se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, pod značkou VIAGEM obesílá vlastníky bytových jednotek v našem domě s nabídkou odkupu pozemků na listu vlastnictví č. 4542, 4859 a 4892, tj. pozemků věcně souvisejících s naším bytovým domem a též pozemků tzv. biokoridoru. Viz také Nabídka na odkup pozemků společností VIAGEM.

Dovolujeme si Vás upozornit, že pozemky v bezprostředním okolí našeho domu jsou na základě prohlášení vlastníka spojeny s vlastnictvím jednotky a podíl na nich nelze prodat samostatně. Pozemky biokoridoru by měly pro tuto firmu hodnotu nejspíše pouze proto, aby došlo k jejich využití k další zástavbě, eventuálně napojení budoucích developerských projektů, které se mají stavět v Letňanech na druhé straně silnice sousedící s biokoridorem. Jakékoli takové využití by nepřineslo naší straně užitek, ale spíše vyšší dopravní zátěž a hluk. 

Většina obyvatel oceňuje, že kousek od domu máme kus zeleně, kde je možné se v klidu projít, nechat proběhnout děti nebo vyvenčit psa. Navíc se díky výnosům z billboardu daří provádět údržbu těchto pozemků bez dalších nákladů. 

Pečlivě prosím zvažte nabídku, kterou jste od společnosti pod značkou Viagem obdrželi nebo v nejbližších dnech obdržíte. Je velmi pravděpodobné, že tato společnost jeví o pozemky zájem pouze ze spekulativních důvodů. 

Děkujeme

S pozdravem 

 

Výbor SV Zlonická 703/2