Banner


Vážení uživatelé garážových stání,

informujeme Vás, že dne 12.5.2023 proběhne v našem domě Záruční revize opravy nosné konstrukce – garáže v 1.PP a 2.PP a je nezbytně nutná Vaše součinnost, a to vyparkování všech vozidel v 1.PP a 2.PP v čase 9:00 – 16:00.

Revize bude probíhat po úklidu garáží tak, že úklid bude zahájen v 9:00 dle již zveřejněného harmonogramu na rok 2023. 

Kdo neumožní provedení kontroly na svém parkovacím místě, bude odpovídat za škodu, v případě, že v daném místě bude objevena vada, kterou již nebude možné reklamovat.

Následně po úklidu bude probíhat samotná revize. Předpoklad ukončení je 16:00.

Předem děkujeme za součinnost.

Výbor SV Zlonická 703/2